Hồng Hoang Chí: Thanh Khâu Kiếp Vân

Tập 1 Trailer15 Phút Phim 3D
Server #1

Ba vạn năm trước, Thiên Đạo với sức mạnh vô song phá vỡ chính không gian. Ba vạn năm sau Chu Thanh trở lại quá khứ và mong muốn cuộc sống yên . Chu Thanh phải đối mặt với những khám phá đen tối và hiểm nguy không lường trước để bảo vệ sự sống còn và tìm ra ý nghĩa thực sự của cuộc sống.

Mở rộng