Thiếu Niên Và Chim Diệc

Tập 115 Phút Phim 3D

Bộ Tinh Ti - Nguyên Khởi ( Blader Soul ) kể về ai thiếu niên sống dưới bóng tối của gia tộc, hướng đến bồng lai tiên giới trong truyền thuyết. Cam Thạch Tinh qua, thuật sĩ đánh tới, Tinh Thạch đúc đỉnh, đánh thức sức mạnh ẩn sâu trong cơ thể họ, cũng đánh thức khát vọng chưa bao giờ có.

Mở rộng